От идея … до представление.

начало на приключението

Проби и опити


изпробване на техники, изработване на декор и кукли, анимация, монтаж, репетиции, светлина ...

Сцени и нови приятели.